Du som studerar

Vi erbjuder jobb, praktikplatser och möjlighet att skriva examensarbete hos oss för dig som studerar på högskola eller universitet.

Praktikplatser inom hälso- och sjukvård

Klinisk utbildning och praktik

Praktik för läkarstudenter inom EU/EES

Praktikplatser inom regional utveckling

Praktik på avdelning externa relationer (offentlig förvaltning, statsvetenskap, eurovetenskap)

Praktik på avdelning Folkhälsa

Praktik på avdelning Mänskliga rättigheter

Praktikplatser inom koncerninköp

Vill du söka praktikplats på koncerninköp? Skicka din ansökan till koncerninkop@vgregion.se så återkommer vi med vilka möjligheter det finns just nu.

Examensarbete

Uppsats på avdelning Mänskliga rättigheter

Uppsats på avdelning Folkhälsa

HR/Personalvetenskap

Du som studerar på en eftergymnasial utbildning och är intresserad av att skriva ditt examensarbete hos oss, kontakta koncernkontoret.hr@vgregion.se

Berätta kort om vad du vill skriva om och inom vilket område.

Senast uppdaterad: 2019-02-12 10:36