Arbetsmarknadsinsatser i VGR

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att bryta utanförskap och segregation. Ett led i detta är att centralt avsätta pengar för arbetet med arbetsmarknadspolitiska insatser.

PILA

Det centrala arbetet sker genom PILA. PILA står för praktik, introduktion, lärande och arbete. Genom olika insatser på förvaltningar och bolag tillgodoses VGR:s kompetensbehov och samtidigt erbjuds människor möjlighet att få praktik eller arbete i organisationen.

Målgrupper och projekt

VGR har valt att fokusera sina centrala arbetsmarknadsinsatser på unga långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning och utrikesfödda.

  • Unga långtidsarbetslösa kan anställas inom ViA - introduktionsanställning, eller inom TD (Tillgänglighetsdatabasen). Läs mer om ung i arbetslivet här 
  • Personer med funktionsnedsättning erbjuds praktik och arbetsträning.
  • Utrikesfödda (ej.legyrken) erbjuds praktik och arbetsträning.

Utförande

Västra Götalandsregionen består av 25 förvaltningar och 7 bolag. Förvaltningarna och bolagen styr själva vilken/vilka insatser de vill arbeta med samt hur de utförs. För att komma i kontakt med förvaltningar och/eller bolag klicka här

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:37